jakie studia informatyczne

Touroperator zatrudnienia – nowy sposb na badanie

Praca agencji turystycznej s doskonaym sposobem na wejcie w ekscytujcej brany turystycznej. Istnieje wiele rnych kwalifikacji mona naby, aby da sobie przewag w swoim deniu do doskonaej pracy jako touroperatora, w tym dyplomw, A-levels, BTEC, NVQ i stopni. W tym roku jednak, widzi pocztek nowego systemu, ktry jest zaprojektowany, aby pomc modym ludziom przygotowa si na przyszo, czy nadal bd w edukacji lub uda si prosto do pracy.

Nowy Dyplom

Ten schemat jest nowy dyplom w Podry i Turystyki, ktry zosta opracowany z pomoc Instytutu Podry i Turystyki (ITT) i zosta wprowadzony w ycie we wrzeniu 2010. Jest obecnie nauczane w caej Wielkiej Brytanii. Dyplom to mieszanka teorii i praktyki, tak by lepiej przygotowa uczniw do pracy w realnym wiecie. Dyplom jest cenn pomoc dla osb ubiegajcych si o zatrudnienie touroperatora, zapewniajc dowiadczenie w pracy w brany turystycznej oraz zestaw umiejtnoci zastosowania do biur podry.

Co Uczy

Dyplom jest skierowany do modych ludzi w wieku od 14 do 19 lat i daje im nauk danego sektora pogbionej, ktra obejmuje podre, turystyka i transport osb. Obszary te obejmuj usugi turystyczne, usugi turystyczne, konferencje i wydarzenia, usugi zakwaterowania, atrakcji turystycznych, autobusem, pocigiem, autokarem, lotnictwa, eglugi rdldowej, morskiej, takswek i prywatnych wynajem, planowania i transportu Wsplnoty. Oczekuje si, e studenci bd uczy si cenne dowiadczenie yciowe i zatrudnienia, umiejtnoci, ktre pomog im, gdy pochodz one ubiega si o role w przemyle – takich jak zatrudnienie touroperatora.

Struktura Diploma

Dyplom jest bardzo elastyczny i moe by zakoczona w jej postaci wasnej lub w poczeniu z GCSE-tych lub A-levels.
Artyku napisany przez: https://www.chrupka.eu/pasza-dla-koni-sportowych-wyczynowych