jakie studia magisterskie po dietetyce

jakie studia magisterskie po dietetyce Lepsze ni mandaryskim czasami.

jzykw indyjskich: tamilski i hindi

Tamil posiada oficjalny status w Singapurze jako jzyk wikszoci Indian Singapur, ktrzy zazwyczaj maj tendencj do migroway ze stanu Tamil Nadu w Indiach. Indianie obecnie migrujce do Singapuru pochodz z caych Indii, a zatem s bardziej skonni mwi hindi. Wic Hindi stopniowo zyskuje na znaczeniu rwnie.

Szczeglnie wrd starszego pokolenia: chiskie dialekty

Wczesne chiscy imigranci Singapur przyszed zwaszcza z poudniowych prowincjach Chin. Gdy dotarli w Singapurze, zaoyli blisko dzianiny grupy z ludmi pochodzcymi z tego samego obszaru. aden z nich nie mwi Mandaryna jako jzyka ojczystego, mwili lokalne dialekty takie jak Hokkien, Teochew, Hainanese i kantoski.

Wiele starszych Singaporeans byy ksztacone w czasie, Mandarin nie bya obowizkowym przedmiotem, wic maj one tendencj do komunikowania si w jzyku angielskim w sytuacjach oficjalnych, w chiskich dialektw w domu oraz z bliskich przyjaci.

Unifikator: Singlish

Singlish wykorzystuje gramatyki pompa ciepła powietrze powietrze i vocab ze wszystkich powyszych jzykw. Jest to wielka jednoczcym, a czasem jedynym sposobem komunikowania si. Jest to unikalny w Singapurze. Gdzie indziej na wiecie nie wymienionych jzykw y w takiej bliskoci?

Jeli starsza Chinka musi dosta jej punkt zmierzajcej do modych guy indyjskich, Singlish staje si najwikszym wsplnym mianownikiem.

Singlish czsto wymiewane jako „niewaciwego jzyka angielskiego”, a jedno jest prawd o tym: jeli jeste obcokrajowcem nowy w Singapurze i sycha Singlish, nie bdzie go zrozumie. Mona usysze kilka angielskich zwrotw, ale nie bardzo rozumiem. Jeli jeste zupenie nowy w Singlish, czyta si o swoich najbardziej popularnych idiomw i zaskoczy ludzi wok ciebie!

Czy jeste zainteresowany, aby dowiedzie si, Mandarin, Malajski, Tamil hindi lub w kraju, gdzie to faktycznie mwione? Znajdziesz tu przegld singapurskich szkoach jzykowych tutaj!

Artyku napisany przez: