jakie studia magisterskie po pedagogice

jakie studia magisterskie po pedagogice

Jakie s najczciej Jzykach w Singapurze

Wiem od mojej rodziny i przyjaci w Europie, e istnieje wiele nieporozumie, co jzykami w Singapurze. Oto szybki przegld jzykw, ktre s naiwnie uywanych w Singapurze.

Jzyk administracji: English

Rzd Singapuru i przedsibiorstw dziaaj gwnie w jzyku angielskim. Mona dosta co zrobi tylko z angielskiej: uzyska lini Internet, negocjowa, zamwi posiek.http://harmoniasmakow.pl/sosy-slodko-kwasne Wikszo centra telefoniczne oferuj wybr jzyka, gdy najpierw dosta podczony. Bez przerwy, angielski jest pierwszym rozwizaniem. Powiedzia, e szczeglnie wrd starszego pokolenia, s ludzie, ktrzy nie mwi po angielsku. A czasami, moe trzeba uproci swj angielski podczas zamawiania posikw.

jakie studia magisterskie po pedagogice

Niemal rwnie czsto jak po angielsku: Mandarin

Mona obej si mandaryskiego w Singapurze prawie tak atwo, jak mona z angielskim. Generalnie tylko etnicznie chiskich Singaporeans mwi mandaryskiego, a 20-30% populacji w Singapurze nie jest Chiczykiem.

Osoby modsze, wyksztacone z lat 80. poczwszy, czsto korzystaj z mandaryskiego w ustawieniach nieformalnych i spoecznych w poczeniu z odrobin angielskiego i Singlish sw. Chiczycy mog by uywane nawet w spotkaniach biznesowych, jeli kady mwi po mandarysku, ale wynikajcych pisemne dokumenty oraz ledzi bdzie w jzyku angielskim.

jakie studia magisterskie po pedagogice

Jzyk narodowy: Malay

Malajskiego s wczeniejsze mieszkacy wyspy Singapuru. Przy migracji wielu Chiczykw i Indian w cigu ostatnich kilkuset lat, stay si one mniejszo. Ale Malajski ma status jzyka narodowego. Hymnem Singapuru jest w Malajski.

Malajski jest powszechnie uywany w apartamenty noclegi velaves yciu codziennym, take Singapuru, ktrzy nie s etnicznie Malay. Wiele Malay sowa znalazy drog do codziennego uytku i stay si czci Singlish. Wiele nazw geograficznych wynika z Malajski, i nie jest niczym niezwykym dla Chiczykw, zwaszcza starszego pokolenia, mwi malajski lepiej ni angielski.
Artyku napisany przez: