jakie studia artystyczne

jakie studia artystyczne

Zwikszanie wartoci dla danej organizacji

Wielu menederw nie wyrniali si cile zarzdzania swoj dziaalno, koncentrujc si mocno na budowaniu w wydajnoci operacyjnej, natomiast zawsze utrzymujc cisy nadzr na ich budety. Czsto bd robi wszystko, aby utrzyma koszty na niskim poziomie przy jednoczesnym zachowaniu dobrych usug dla swoich klientw. I nie jest to, co oni s wynajmowani do zrobienia?

Innowacja i poprawa wydajnoci nie zdarzaj si przez przypadek. To wymaga inwestycji i menederw, ktrzy s zawsze skoncentrowane na reinwestowania w ich organizacji.

Dobrych zarzdzajcych zidentyfikowa problemy i ich rozwizania. Jeli nie jest to wada, to naprawi. Jeeli wystpuje odchylenie, to maj racj. O ile jest to konieczne, a jedynie pirox.pl utrzymuje status quo i szczerze mwic, w cigle zmieniajcym si rodowisku, tych, ktrzy stoj nieruchomo, zalegoci.

Przywdcy Wielkiej s zawsze szuka rogiem, identyfikowanie pojawiajcych si trendw i potencjalnych moliwoci, a nastpnie poszukuj sposobw na skorzystao z nich dla dobra firmy. S podnosi poprzeczk – jazdy wydajno ich organizacji i ich ludzi do nastpnego poziomu.

Liderzy skupi si na dziaaniach, ktre stwarzaj realn warto dla organizacji poprzez inwestowanie w te rzeczy, ktre dodaj wartoci – czy to ludzi, systemw lub urzdze. Chocia systemy alarmowe s wane, musimy najpierw skoncentrowa si na ludziach. Bez ludzi, nie mamy operacje. Jeszcze niedawno rozmawiaem z menederem, ktry mocno wierzy jej zadaniem byo czujnie szuka sposobw na ograniczenie kosztw – zadania, za ktre bya bardzo biegli. Niestety, jej dobra praca doprowadzia do organizacji, ktra usiuje pozyska i zatrzyma ludzi, a pracownicy Ma s nieprzygotowani do wyzwa 21 wieku.

Wic gdzie naley dokona inwestycji.
Artyku napisany przez: