Kontakt

Kontakt

Uczelnia mieci si pod poniej podanym adresem. Wszystkie pytania prosimy kierowa do naszego biura lub skontaktowa si z nami mailowo lub telefonicznie.

Roma Pachota
tel. 887 354 881

Brzozwka Folwarczna 19